SYNSUNDERSØKELSE UTVIDET

SYNSTEST 

SYNSUNDERSØKELSE BARN 5 -12

TILEGG CYCLOREFRAKSJON

LINSEKONTROLL  UTVIDET

LINSEKONTROLL KORT

NYTILPASSNING KONTAKTLINSER

590,-

490,-

290,-

290,-

590,-

390,-

690,-

Tar hensyn til din generelle helse og øyehelse. inkl. bilde av netthinnen og trykkmåling. 
 

Enkel styrkesjekk uten hensyn til øyehelse eller din helse forøvrig. Kun refraksjon. 
 

Lavterskeltilbud for barn, full undersøkelse om nødvendig. 

Tilleggsats hvis cylcorefraksjon/synsundersøkelse med cycloplentolate er nødvendig.  Lammer fokuseringsevnen. Gjøres kun ved anbefaling fra optiker.

Styrkesjekk og øyehelseundersøkelse av øyets fremmre segmet og prøvelinser om du skulle ha behov for ny type linser eller ny styrke. 

Øyehelseundersøkelse av øyets fremre segmet for deg som allerede bruker kontaktlinser, og hvor styrkene er  oppdaterte sfærisk refraksjon(synstest) over linsene.

Nytilpassning av kontaktlinser inkluderer synsundersøkelse,prøvelinser og eventuell etterkontroll.

©2020 by Brillehuset Ranheim.

Skonnertvegen 8, 7053 Ranheim

Tlf: 466 62 356